لیست محصولات Majorette

Majorette یک کارخانه فرانسوی تولید کننده اسباب بازی است که بیشتر ماشینهای اسباب بازی قالب گیری شده کوچک، مخصوصا در مقیاس 1 به 64 تولید می کند. از قدیم محل تولید این کارخانه در منطقه شهری لیون بوده است و سال تاسیس آن هم 1961 است.

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.