لیست محصولات Hasbro

Hasbro شرکت چندملیتی آمریکایی است . یکی از بزرگترین سازندگان اسباب بازی در جهان است .
این شرکت اکثر محصولات خود را در شرق آسیا تولید می کند.

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.