رویه انصراف از خرید و بازگرداندن کالا

  • در صورت پشیمانی از خرید خود پس از تحویل کالا، تا ٧ روز فرصت دارید که کالا را ارجاع و یا با کالایی دیگر تعویض نمایید.

  • کالای پس فرستاده شده باید در شرایط روزاول بوده و به بسته بندی آسیبی نرسیده باشد. (بسته بندی پاره شده پذیرفته نخواهد شد)

  • لطفا توجه داشته باشید که هزینه برگشت کالا به عهده مشتری است.

  • مشتری مسئول هر گونه خسارت وارد شده در طول بازگشت کالا می‌باشد .

  • مبلغ سفارش پس از بررسی‌ سالم بودن کالای ارجاع شده، به حساب شما واریز خواهد شد. (این پروسه حداکثر 10 روز کاری زمان می برد)  و مشتری قادر به ردیابی پروسه بازگشت کالا از طریق حساب کاربری خود می‌باشد. 

  • تعویض و ارجاع محصولات غذایی و بهداشتی امکان پذیر نمی‌باشد. لطفاً در خرید خود دقت فرمایید.