کلیه لوازم موردنیاز برای شیردهی با شیر خشک شامل انواع شیشه شیر و سرشیشه، شیرساز، گرم کن شیشه و کیف عایق، ملزومات شستشو و استریل، ظروف ذخیره شیر و غیرهملزومات تغذیه با شیرخشک

لیست مقایسه کالاها

انصراف