ویدیو بوستر صندلی ماشین زرد مشکی پگ پرگو PEG PEREGO VIAGGIO 2 - مجله‌ی کودکو

ویدیو بوستر صندلی ماشین زرد مشکی پگ پرگو PEG PEREGO VIAGGIO 2

بوستر صندلی ماشین زرد مشکی پگ پرگو PEG PEREGO VIAGGIO 2

ویژگی های این صندلی ماشین: مدت زمان استفاده طولانی تر و مناسب برای ۱۲-۳ سال معادل ۳۶-۱۵ کیلوگرم. فقط نشیمنی است برای کودکان بزرگتر که اجازه و امکان بستن کمربند ماشین را دارند. به دو روش استفاده از کمربند خودرو یا سیستم ایزوفیکس متصل می شود. اتصال به نقاط ایزوفیکس خودرو، برای نصب راحت تر و ایمنی بیشتر. از این طریق و با استفاده از پایه های اتصال ایزوفیکس، این صندلی ماشین کاملاً به صندلی ماشین محکم می شود. قفل پنهان صندلی، امکان باز شدن آن را به طور تصادفی و توسط سرنشین دیگر، غیرممکن می سازد. دارای دو تکیه گاه برای دست بوده و اتصال محکمی دارد، به طوریکه در پیچ های تند و حتی برخورد ناگهانی، از کودک حفاظت می کند. اتصال به نقاط ایزوفیکس خودرو، برای نصب راحت تر و ایمنی بیشتر. از این طریق و با استفاده از پایه های اتصال ایزوفیکس، این صندلی ماشین کاملاً به صندلی ماشین محکم می شود. قفل پنهان صندلی، امکان باز شدن آن را به طور تصادفی و توسط سرنشین دیگر، غیرممکن می سازد. وزن: ۳ کیلوگرم خرید بوستر صندلی ماشین زرد مشکی پگ پرگو

خرید سیسمونی نوزاد با بهترین قیمت از کودکو

نظر بگذارید